• Innowacje

     • Innowacja „Nietypowo, ale topowo”
     • Innowacja „Nietypowo, ale topowo”

     • 20.09.2022 21:03
     • Biorąc pod uwagę podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, które mają skupiać się między innymi na podnoszeniu jakości kształcenia i wychowaniu zmierzającym do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości, postanowiłam wprowadzić do zajęć szkolnych aktywności związanych z dniami nietypowymi. Innowacja będzie prowadzona w klasie 2a przez Jolantę CHalusiak - wychowawcę klasy.
     • więcej
     • „Bądź wyjątkowy, czytaj lektury”
     • „Bądź wyjątkowy, czytaj lektury”

     • 21.06.2022 21:44
     • W roku szkolnym 2021/2022, w klasie 5b, została przeprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „Bądź wyjątkowy, czytaj lektury”. Kształtowanie postawy twórczej jest jednym z kluczowych zadań na lekcjach języka polskiego, dlatego w trakcie całego roku szkolnego niejednokrotnie stwarzałam moim uczniom możliwość niestereotypowego przyswajania wiedzy, rozwiązywana problemów, rozwijania aktywności i ciekawości. W czasie zajęć uczniowie pracowali innowacyjnymi metodami, dzięki czemu mogli lepiej poznać treść lektur obowiązkowych. W trakcie realizacji innowacji wykorzystaliśmy wiele metod aktywizujących: lapbooki, karty literackie, przedlekturowniki, lektury w pudełku czy na wieszaku oraz nagrywane audiobooki.

     • więcej
     • Grunt to zdrowie
     • Grunt to zdrowie

     • 14.06.2022 18:44
     • „Grunt to zdrowie!” – to tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 przez mgr Alinę Tarkowską i mgr Anetę Ponichterę. Nauczycielki języka polskiego i biologii połączyły zagadnienia polonistyczne i zdrowotne, przekonując, że dzięki temu, spojrzenie na ważne problemy staje się pełniejsze, bo przecież:

      „Twój najwierniejszy lekarz to twoja wiedza. Czuwa nad twoim zdrowiem przez całe twoje życie. Jak dobry jest ten lekarz? To już zależy od ciebie.” 
      Wiedza polonistyczna ściśle wiąże się z niemal każdą dziedziną życia, ponieważ uczeń w szkole to uczeń aktywny, który powinien dostrzegać interdyscyplinarność nauki, by umiejętnie łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin.

     • więcej
     • Kreatywne myślenie i pisanie na języku polskim
     • Kreatywne myślenie i pisanie na języku polskim

     • 14.06.2022 18:44
     • Kreatywne myślenie i pisanie na języku polskim” to innowacja, realizowana przez p. Marię Nowik w klasie VI b.  Ma za zadanie kształcić u uczniów umiejętność tworzenia i redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu ich wyobraźni oraz myślenia kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego.
      Uczniowie coraz częściej komunikują się ze sobą poprzez telefony komórkowe i różnego rodzaju komunikatory komputerowe, dużo czasu spędzają przy grach i na portalach społecznościowych. Treści SMS-ów i wiadomości e mail są coraz krótsze i ubogie w słownictwo. Uczniowie mało piszą i mało czytają, mało też ze sobą rozmawiają, a co za tym idzie, mają coraz większe problemy z pisemnymi formami wypowiedzi. Właściwie są one ich największą słabością...
     • więcej