• Harmonogram spotkań

    • Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

    • Daty
     Temat
     21.09.2022 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     22.09.2022 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Spotkanie organizacyjne
     23.11.2022 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     22.11.2022 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (wtorek)
     Spotkanie informacyjne
     21.12.2022 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     22.12.2022 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Konsultacje - zagrożenia
     oceną niedostateczną
     08.02.2023 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     09.02.2023 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Spotkanie informacyjne - 
     podsumowanie I sem.
     17.05.2023 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     18.05.2023 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Konsultacje - zagrożenia
     oceną niedostateczną