• Harmonogram spotkań

    • Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

    • Daty
     Temat
     20.09.2023 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     21.09.2023 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Spotkanie organizacyjne
     06.12.2023 - klasy 1 - 3 godz.17.00 (środa)
     07.12.2023 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Konsultacje - zagrożenia
     oceną niedostateczną
     07.02.2024 - klasy 0 - 3 godz.17.00 (środa)
     08.02.2024 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Spotkanie informacyjne - 
     podsumowanie I sem.
     08.05.2024 - klasy 1 - 3 godz.17.00 (środa)
     09.05.2024 - klasy 4 - 8 godz. 17.00 (czwartek)
     Konsultacje - zagrożenia
     oceną niedostateczną