• Projekty edukacyjne

     • Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne
     • Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne

     • 08.06.2022 20:06
     •  
      Miasto Szczecinek realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/28/2022 z dnia 7 marca 2022 r. o powierzenie grantu.

     • więcej
   • Zajęcia projektowe

    Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zajęć w ramach projektu
      • Biologia z językiem angielskim
      • Pokaż
      • Geografia z językiem angielskim
      • Pokaż
      • Chemia z językiem angielskim
      • Pokaż