• Nasz profil

    • Historia szkoły
    • O szkole

    • Szkoła Podstawowa Nr 7 rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1991/1992.
     Dyrektorzy SP7: 
     w latach 1991 - 2000 - p. Mieczysław Makowski
     2000 - 2006 - p. Bożena Szabłowska
     od 2006 - p. Maciej Kaźmierski
     W 2005 roku otrzymała imię Noblistów Polskich.
     Od samego początku była postrzegana przez mieszkańców Szczecinka jako szkoła otwarta i najbardziej przyjazna dziecku. "Siódemka" pozostała taka do dziś!
    • Misja szkoły

    • Naszą naczelną zasadą jest dobro dziecka. Każdy uczeń szkoły może osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach, realizować swoje marzenia i nauczyć się zaradności życiowej. Tworzymy przyjazną atmosferęwspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Kierujemy się zasadami: życzliwości, akceptacji, dbałości o dobro ucznia, poszanowania godności i wolności dziecka, odpowiedzialność, optymizmu. W naszej szkole nie ma miejsca na agresję!

      MISJA SZKOŁY:

     • szkoła wszechstronnego rozwoju,
     • szkoła przyjaźnie wymagająca,
     • szkoła zdrowia i aktywności życiowej,
     • szkoła współpracy: rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Nasze atuty

    • Szkoła jednozmianowa
    • Jesteśmy publiczną szkołą podstawową, w której lekcje zaczynają się o godzinie 8.00 we wszystkich oddziałach i trwają zgodnie z planem.

    • Innowacyjne formy pracy
    • Uczniowie klas starszych pracują na lekcjach w oparciu o najnowocześniejsze i najatrakcyjniejsze metody pracy. Lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych cieszą się ogromnym powodzeniem, wzbudzają niezwykłą aktywność uczniów i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

    • Świetlica Marzeń
    • Codziennie do godz. 16.00 każde dziecko ma zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

     Wychowawcy oferują: czas wolny przeznaczony na zabawę, pomoc przy odrabianiu lekcji, opiekę podczas obiadów, zajęcia plastyczno - artystyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia na świeżym powietrzu.

    • Oddzielny budynek dla uczniów klas I
    • Uczniowie klas I, którzy dopiero wdrażają się w system edukacyjny objęci są szczególną opieką. Dzięki osobnemu budynkowi dzieci i ich rodzice mogą czuć się naprawdę bezpieczni. Oprócz czterech, bogato wyposażonych sal lekcyjnych, uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną i pracownię komputerową. Na lekcjach wykorzystywane są aktywne metody pracy, w tym lekcje z multibokiem.

    • Wyspecjalizowana i wykwalifikowana kadra.
    • Nauczyciele pracujący w SP 7 to zgrany zespół, który chętnie podnosi swoje kwalifikacje i stawia na najwyższy poziom edukacji. Praca nauczyciela przenosi się na osiągnięcia wychowanków, czego dowodem są liczne sukcesy uczniów w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W corocznym egzaminie klas VIII nasi uczniowie osiągają wynik wyższy od średniej krajowej. Jest to zawsze jeden z najwyższych wyników na poziomie miasta.

    • Bogaty pakiet zajęć pozalekcyjnych
    • Zgodnie z mottem programu wychowawczego: "Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć", szkoła stwarza szanse rozwoju uzdolnień i pomaga w procesie edukacyjnym dzieci. Z myślą o nich proawdzone są popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania:

     • językowe, mamtematyczne, przyrodnicze, historyczne, 
     • muzyczne, artystyczne, ruchowe.
    • Pomoc specjalistów
     • opieka pedagoga,
     • zajęcia logopedyczne,
     • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
     • zajęcia socjoterapeutyczne
    • Sukcesy edukacyjne
    • Co roku uczniowie naszej szkoły zostają finalistami i lauretami w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Biorą udział w konkursach ogólnopolskich i zobywają wyróżnienia. 

    • Sukcesy sportowe
    • Uczniowie naszej szkole osiągają sukcesy sportowe na poziomie ogólnopolskim. W rywalizacji sportowej zdobywają najwyższe miejsca w rozgrywkach. Trenowani przez wykwalifikowaną kadrę z ogromnym doświadczeniem.  

    • Nauka pływania
    • Zajęcia na basenie obejmują wszystkich uczniów klas III i IV oraz klas sportowych.

    • Klasy sportowe (IV - VIII)
    • Od początku istnienia szkoły funkcjonują klasy sportowe o profilach: piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka. Nasze zespoły osiągają sukcesy nawet na szczeblu ogólnopolskim.

    • Poczucie bezpieczeństwa
    • W naszej szkole od dawna funkcjonuje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, nadzór przejść dla pieszych, stała kontrola wejść do szkoły.