• Ankiety

     • Ankieta 1
     • Ankieta 1

     • 06.09.2022 11:47
     • Szanowni Uczniowie,
      Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miasta Szczecinek realizuje Diagnozę problemu przemocy w rodzinie. W związku z tym, będzie realizowane badanie ankietowe wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Szczecinek. Badanie ankietowe jest anonimowe, zostanie przeprowadzone online na lekcjach informatyki w dniach od 06.09. do 15.09.2022r. Wyniki ankiety pozwolą przygotować dla Miasta dokumenty służące rozwiązywaniu problemu przemocy i organizacji działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
         LINK DO ANKIETY;     https://liblink.pl/llqVCDoIT5
     • więcej