• Regulamin Świetlicy

     • Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
     • Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

     • 06.06.2022 17:51
     • W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej należy zapoznać się z PROCEDURĄ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w naszej szkole.
      Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" (obowiązującą) w terminie do 7.09. każdego roku szkolnego (kartę można pobrać ze strony lub z świetlicy).
      Kartę zgłoszeń do świetlicy szkolnej wrzucamy do urny stojącej w przedsionku wejścia do szkoły.
     • więcej