• Projekty edukacyjne

   • CYFROWA GMINA
    • CYFROWA GMINA

    • 24.11.2022 15:47
    • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

     „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19”

     • wartość projektu: 997 302,30 zł
     • dofinansowanie: 997 302,30 zł
     • realizacja projektu: 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.)

     Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

    • Projekt polega na:

     • cyfryzacji Urzędu Miasta Szczecinek i jednostek podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
     • edukacji cyfrowej dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
     • wykonaniu analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
    • Wróć do listy artykułów
  • Zajęcia projektowe

   Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zajęć w ramach projektu
     • Biologia z językiem angielskim
     • Pokaż
     • Geografia z językiem angielskim
     • Pokaż
     • Chemia z językiem angielskim
     • Pokaż