Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przełamać strach

12warunkiresucytacjProgram Edukacyjno - Profilaktyczny „Przełamać strach”. Przeznaczony do realizacji dla uczniów klasy V d  VII b. Przeżycie osób ciężko rannych po wypadkach i katastrofach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu. Sprawny zaś transport do szpitala i wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia decyduje o dalszym losie poszkodowanych. Jednak, zanim na miejsce wypadku przybędzie fachowy personel medyczny, często dochodzi do sytuacji, w których poszkodowanemu należy udzielić natychmiast pomocy, decydującej o jego życiu.

Czytaj więcej...

Już jestem uczniem

zeroe2Celem ogólnym programu adaptacyjnego dla klas I "Już jestem uczniem" jest włączenie uczniów klas I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się. Program ma za zadanie pomóc uczniowi w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2017/2018

Programy profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Program adaptacyjny dla klas pierwszych

zeroe2Dzieci przybyły do szkoły z różnych przedszkoli, dlatego też nie wszystkie się znały. Na początku czuły się niepewnie, trochę zagubione, zdezorientowane i lekko przestraszone. Zaistniała więc potrzeba stworzenia programu, który umożliwiłby zaadaptowanie maluchów do nowej rzeczywistości.

 

Czytaj więcej...

Bezpieczny i zdrowy pierwszoklasista

kidJuż od najmłodszych lat należy kształtować u dzieci właściwe postawy i wyrabiać nawyki zachowania związane z higieną ciała, właściwym odżywianiem oraz zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa w szkole, na drodze i placu zabaw. Program ,,Bezpieczny i zdrowy pierwszoklasista’’ wychodzi naprzeciw tym potrzebom i obejmuje szeroki oraz różnorodny zakres działań profilaktycznych.

 

Czytaj więcej...

Jak się uczyć?

uczenGłównym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę pozwalającą na efektywne planowanie i realizację procesu uczenia się. Podczas realizacji programu uczniowie rozszerzą swoją wiedzę i umiejętności dotyczące organizowania warsztatu pracy, sztuki sporządzania notatek, zasad skutecznego uczenia się i zapamiętywania, szybkiego czytania, czytania ze zrozumieniem, czytania selektywnego i krytycznego. Pozyskają informacje na temat różnych stylów uczenia się oraz zdiagnozują za pomocą testu jaki styl jest u nich dominujący.

Czytaj więcej...

Znam swoją wartość klasy 3

dzieciProgram zajęć profilaktycznych ,,Znam swoją wartość’’ realizowany w roku szkolnym 2016/2017 przez wychowawczynię p. Danutę Kozłowską w klasie III a, p. Iwonę Jaczewską w klasie IIIb, p. Monikę Granicę w klasie IIIc, p. Joannę Lachowską w klasie IIIe powstał na skutek codziennych kontaktów z dziećmi, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości. Zajęcia mają pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeganie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają i wzmacniają. We współpracy ze wszystkimi nauczycielkami klas trzecich zostały opracowane szczegółowe scenariusze do zajęć przewidziane na 10 jednostek lekcyjnych.

Zdrowo i sportowo - program profilaktyczny

1Program integracyjno – profilaktyczny „Zdrowo i sportowo” dla uczniów klasy IVd i Vd realizowany w roku szkolnym 2016/2017 przez wychowawczynię klas: p. Alinę Bochenek i p. Gabrielę Skowrońską. Warsztaty adaptacyjno – integracyjne dla uczniów klasy IV d i Vd mające na celu pomóc zaadaptować się do nowych warunków w szkole, klasie, zintegrować się z grupą, poznać siebie i uwierzyć, że nie są marionetkami w teatrze świata i maja ogromny wpływ na swoje życie, na realizację celów i marzeń.

Rok szkolny 2016/2017

Programy profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Veto dla agresji

VETOJednym z celów pracy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku jest zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym ochronę przed przemocą. Dlatego też w klasie V d zaplanowano do realizacji program „Veto dla agresji”.  Główne założenia tego programu to eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród uczniów klasy Vd oraz wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.  Program będzie realizowany od marca do maja 2016r. podczas zajęć godziny wychowawczej przez p.Anetę Ponichterę - wychowawcę klasy.

Wiem jak postępować i żyć bezpiecznie

pomocOpracowany przez nas program autorski „Potrafię udzielać pierwszej pomocy” przeznaczony jest dla uczniów klas II b, d, f szkoły podstawowej. Zgodnie z założonymi celami ma on wyposażyć dzieci w niezbędną wiedzę i umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka. Wraz ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej, program uwzględnia również zasady profilaktyki przy omawianych zagadnieniach.

Czytaj więcej...

Bajkowe sprawy

czytanieW roku szkolnym 2015/16 realizowany będzie program profilaktyczno - wychowawczy „Bajkowe sprawy” opracowany przez wych. klasy 1e p. Renatę Balcer-Klein. Główne założenia programu to: wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci; pobudzanie wyobraźni i kreatywności; budowanie pozywnego obrazu siebie; kształtowanie nawyku uważnego słuchania i zainteresowania literaturą oraz szacunku do książki.

Czytaj więcej...

Jestem tu i jest mi z tym dobrze - program adaptacyjny dla klas IV

uczniowieInspiracją do stworzenia programu adaptacyjnego „Jestem tu i jest mi z tym dobrze” dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej w roku szk. 2015/2016 jest chęć wspierania ich w adaptacji do nowej sytuacji szkolnej. Bardzo ważne w tym okresie jest stworzenie przyjaznego klimatu w klasie, na który składają się relacje uczeń-wychowawca oraz tworzenie dobrego klimatu w grupie rówieśniczej. Podjęcie przez dzieci nauki w drugim etapie edukacyjnym łączy się z wejściem przez nie do nowej grupy rówieśników. Muszą oni również odnaleźć się wobec zmienionych wymagań nauczycieli i sposobu pracy na lekcjach...

Czytaj więcej...

Już jestem uczniem - program adaptacyjny dla klasy I

zeroe2We wszystkich klasach I od 01 września 2015r. jest realizowany program adaptacyjny „Już jestem uczniem”. Celem ogólnym programu jest włączenie uczniów klasy I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się...

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2015/2016

Programy realizowane w roku szkolnym 2015/2016

Zdrowie mam w głowie

owocProgramu profilaktyczny „Zdrowie mam w głowie” opiera się na cyklu zajęć, które mają na celu wzbudzenie właściwych nawyków żywieniowych oraz przekonanie o wartościach odżywczych spożywanych na co dzień produktów żywieniowych. Będzie on realizowany w klasach IV a i IV d od marca do maja w bieżącym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Profilaktyka.
Powered by Joomla 1.7 Templates