Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kodowanie na dywanie - ewaluacja

kodW roku szkolnym 2017/2018 przez okres czterech miesięcy (II, III, IV, V) w klasie Ia oraz Ib realizowany był program edukacyjny „KODOWANIE NA DYWANIE, czyli programowanie bez komputera”. Zajęcia z uczniami prowadziły wychowawczynie tych klas: p.Danuta Kozłowska i p.Alicja Russ-Szyszka. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z zasadami kodowania w oparciu o czynności dnia codziennego. Program podlegał systematycznej ewaluacji.  Stopień osiągnięcia założonych celów został ustalony na podstawie obserwacji zaangażowania dzieci podczas zajęć, rozmów z dziećmi, ankiety dla uczniów i rodziców, analizy wytworów prac uczniów, wyłonienia laureatów konkursu kodowania.

Czytaj więcej...

Już jestem uczniem - ewaluacja

zeroe2We wszystkich klasach I od 1 września 2017r. był realizowany program adaptacyjny „Już jestem uczniem”. Celem ogólnym programu było włączenie uczniów klas I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się...

Czytaj więcej...

Zabawy z tabliczką mnożenia - ewaluacja

tableW roku szkolnym 2017/2018 od października do końca grudnia realizowałam w klasach IV a, IV c coraz IVf program edukacyjny "Zabawy z tabliczką mnożenia". Celem programu była pomoc w opanowaniu i utrwaleniu tabliczki mnożenia w oparciu o gry i zabawy. W realizacji programu wykorzystałam karty matematyczne „Tabliczka mnożenia” pana Andrzeja Grabowskiego, różnego rodzaju łamigłówki matematyczne, gry i zabawy ruchowe m.in. zabawy z  piłką,  gry i zabawy interaktywne.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2017/2018

Ewaluacje programów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Jak się uczyć, by umieć - ewaluacja

uczenW roku szkolnym 2016/2017 od października 2016 do końca maja 2017 realizowałam w klasie VI a program „Jak się uczyć, by umieć”. Zajęcia odbywały się na  godzinach  wychowawczych. Głównym celem programu było przede wszystkim  wyposażenie uczniów w wiedzę pozwalającą  na efektywne planowanie i realizację procesu uczenia się. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności dotyczące organizowania warsztatu pracy, sztuki sporządzania notatek, zasad skutecznego uczenia się i zapamiętywania, szybkiego czytania, czytania ze zrozumieniem.

Czytaj więcej...

Młodość bez uzależnień - ewaluacja

stopW roku szkolnym 2016/2017 od marca do końca maja 2017 roku realizowałam na godzinach wychowawczych w klasie VI a program profilaktyczny "Młodość bez uzależnień ". Zadaniem programu było dostarczenie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość, uświadomienie im odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia oraz kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków uzależniających.

Czytaj więcej...

Młody ekonomista - ewaluacja

ekonomW roku szkolnym 2016/2017 od października 2016 do końca stycznia 2017 roku realizowałam w klasie VI a program edukacyjny „Młody ekonomista”. Głównym celem programu było dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, przedsiębiorczości oraz podnoszenie ich  świadomości finansowej, poznawanie i wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania, oszczędzania, finansów. W ramach programu uczniowie rozwiązywali zadania, które pokazywały, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności matematyczne w praktyce.

Czytaj więcej...

Z ekologią na Ty - ewaluacja

3W kwietniu 2017 r. uczniowie kl. 3a  wraz z wychowawczynią p.Danutą Kozłowską pracowali metodą projektu „Z ekologią na Ty”. Uczniowie sami zdobywali informacje, opracowywali je, a potem przygotowali prezentację: inscenizację, recytację,  wystawę, pokaz,  prezentację komputerową. Metoda projektu sprzyjała integracji zespołu klasowego, uczyła zachowań społecznych, uczyła stosowania zdobytej wiedzy w praktyce czyli łączeniu teorii z praktyką, wdrażała do poszukiwania i selekcjonowania informacji, dała możliwość korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy, uczyła samodzielności, planowania i organizacji pracy, przynosiła zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku.

Czytaj więcej...

Gazetka szkolna 3a - ewaluacja

1„Gazetka szkolna klasy 3 a” to projekt realizowany podczas całego roku szkolnego 2016/2017 przez uczniów i rodziców kl. 3a pod opieką wychowawczyni p.Danuty Kozłowskiej. Uczniowie sami zdobywali informacje do gazetki, redagowali je, a potem przekazywali zespołowi redakcyjnemu. Zespół redakcyjny stanowił samorząd klasowy: Hania Sadowska, Tomek Kapica i Hubert Jażdżewski. Redaktorem naczelnym była pani Małgorzata Sadowska (mama Hani). Pomoc w przygotowywaniu różnorodnych materiałów wykazywali również pozostali rodzice uczniów kl. 3 a.

 

Czytaj więcej...

Bank z klasą 2017 - ewaluacja

bankProgram „Bank z klasą” realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w klasie III a oraz III c powstał we współpracy z Credit Agricole Bank Polska. Zajęcia realizowane były w szkole oraz poza szkołą przez przeszkolonych pracowników banku. W klasie III a oraz III c zajęcia prowadziła pani Monika Czaja wraz z wychowawczyniami klas: p. Danutą Kozłowską, p. Moniką Granicą, p. Mileną Skąpską. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały: segregatory, karty pracy, słowniczki z definicjami pojęć itp....

Czytaj więcej...

Ewaluacja programu adaptacyjnego dla klas pierwszych

zeroe2Program adaptacyjny wdrażany był w klasach pierwszych od września 2016r. do końca listopada 2016r. Analiza wyników ewaluacji wskazuje ,że dzieci dobrze czują się w szkole i chętnie do niej uczęszczają. Mają poczucie bezpieczeństwa, a w razie potrzeby wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Rodzice są również świadomi form pomocy i wsparcia oferowanego przez naszą placówkę. Chętnie współpracują z wychowawcą i czynnie uczestniczą w życiu klasowym"

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2016/2017

Ewaluacje programów realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

Supermatematyk klas II a - ewaluacja programu

20160622 095735Ewaluację programu sporządzono na koniec realizacji programu tj. w miesiącu czerwcu, a wyniki przedstawiono na radzie podsumowującej pracę szkoły. Wykorzystano w tym celu wszystkie wytwory własnej pracy dzieci oraz testy konkursowe. Zorganizowano szkolny konkurs matematyczny dla klas drugich - „Myślę logicznie”. Ważnym elementem była też obserwacja dzieci podczas różnych działań uwieczniona na zdjęciach. W wyniku ewaluacji stwierdzono, że cel programu został osiągnięty. Dzieci poprzez zabawę utrwalały pojęcia oraz działania matematyczne, usprawniając tym samym technikę rachunkową.

 

Czytaj więcej...

Mali artyści - Dzień Babci i Dziadka

DSC05025W roku szkolnym 2015/1016 w kl. 2a realizowany był projekt pt. Mali artyści - Dzień Babci i Dziadka”. W projekt zaangażowani byli wszyscy uczniowie klasy IIa, rodzice i dziadkowie. Opiekunem była wychowawczyni klasy p.Danuta Kozłowska. Prezentacja efektu pracy odbyła się podczas uroczystości "Dzień Dziadków w naszej szkole". Celem projektu było m. in. nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta, okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Czytaj więcej...

W fabryce słów - ewaluacja

angProgram edukacyjny "W fabryce słów - jestem mistrzem leksyki!" realizowany był przez cały rok szkolny, od października do czerwwca w roku szkolnym 2015/2016. Dzięki niemu uczniowie poznali nie tylko słownictwo skupione w bloki tematyczne, posiedli również wiedzę z podstaw fonetyki, nauczyli się poprawnie wymawiać wyrazy, poznali różnicę w brzmieniu i wymowie brytyjskich i amerykańskich dźwięków.

Czytaj więcej...

Czas na świętowanie! - ewaluacja

20160420 100801Program edukacyjny "Czas na świętowanie! Najważniejsze wydarzenia w brytyjskim kalendarzu" realizowany był w klasie 4c od października 2015r. do czerwca 2016r. Program przybliżył uczniom zwyczaje i obyczaje kultury brytyjskiej. Skupił się na świętach i zwyczajach obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates